Power India Technologies Pruthvi.

Dr. Pruthvi Raj Avadhuta,

HNo 1-115\90\3, (Behind Bharat Petroleum Bunk),

Vinayaka Nagar,

Hafeezpet, Hyderabad - 500049.

Telangana - India.

Phone: +91-98660-13238

email: pruthvi.avadhuta@gmail.com